Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home

Home

Als één van de drie pijlers van het Vlaams Materialen Programma, onderzoekt het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa) hoe de transitie naar Duurzaam Materialenbeheer tot stand gebracht kan worden. Hoe kan het gedrag in de maatschappij bijgestuurd worden zodat hedendaagse materiaalnoden vervuld kunnen worden zonder het natuurlijk systeem te ontwrichten of toekomstige belangen in het gedrang te brengen?
 

SuMMa onderzoekt de rol die het beleid kan en moet spelen in de transitie naar Duurzaam Materialenbeheer. De missie kan in drie punten samengevat worden:

  • Verschaffen van wetenschappelijke inzichten over beleidsrelevante uitdagingen voor Duurzaam Materialenbeheer
  • Vanuit een interdisciplinaire werking ondersteuning geven aan stakeholders zoals Vlaamse beleidsmakers, middenveldorganisaties en industrie
  • Bruggen bouwen tussen stakeholders zodat kennis beter doorstroomt en samenwerkingsverbanden tot stand kunnen komen


Binnen het brede veld van duurzame materialen richt het Steunpunt Duurzaam materialenbeheer zich naar ‘Urban Mining van kritieke metalen’, ‘Duurzaam Materialenbeheer in bouwtoepassingen’ en ‘Duurzaam gebruik van kunststoffen’.

  • Laatste wijziging: 27-06-2014